دعوت به ارسال مقاله

سلام و درود
سایت گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن در نظر دارد در همه حیطه های فعالیت خود( ایمنی ، آتش نشانی ، بهداشت(عمومی، روانی، غذائی و حرفه ای) ، محیط زیست ، انرژی، مدیریت امداد،نجات وبحران ، بازرسی، فنی مهندسی، سیستمهای حفاظتی امنیتی، بیمه وحقوق و… که کارشناسان آن ، گروه هدف سایت هستند ، مطالبی ارائه شود تا نیازهای علمی-آموزشی همه مخاطبین مرتبط با این رشته ها تأمین گردد.
از آنجا که در این فضای مجازی، چه در داخل میهن و چه آنسوی مرزها ، متخصصین علاقمند و خلاقی وجود دارند که حضورشان در تأمین محتوای مجله الکترونیکی شهر ایمن ، می تواند در خلق بستر فرهنگی مفیدی جهت ارتقاء دانش علمی دست اندرکاران حوزه های یاد شده تأثیر بسزائی داشته باشد ، بر آن شدیم تادست یاری به سوی شما دراز کرده و از توان علمی شما متخصصین استفاده کنیم .
لذا در صورتی که تمایل داشته باشید مقالات ومطالب آموزشی مفیدی برای گروه هدف ارائه نمائید تا به نام خودتان درج گردد، و جزو همکاران تحریریه قرار گیرید، لطفاً آمادگی خود را اعلام فرمائید.

با تشکر
مژگان کامیاب
مدیر آموزش