دعوت به همکاری

با سلام و احترام

به آگاهی می رساند گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن  با هدف نشر ” ایمنی ، امنیت ، وآرامش ” منطبق با استاندارد های داخلی و خارجی ، با همکاری کارشناسان ایمنی ، آتش نشانی ، محیط زیست ، سلامت وبهداشت (عمومی ، روانی ، غذائی، ورزشی، صنعتی) ، انرژی، فنی مهندسی، امداد و نجات، بازرسی ، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، بیمه ومالیات تأسیس گردیده است تا با استفاده از دانش آکادمیک و تجربیات شهری ، صنعتی و فنی در راستای نیازهای آموزشی و مشاوره ای جامعه گام بردارد. این گروه همواره شعار و سرلوحه کلیه امور خود را استعانت از درگاه الهی و تجربه و دانش مؤثر همکاران  قرار داده است.
فعالیت گروه در زمینه آموزش ، مشاوره ، طراحی ، اجرا، نظارت ، هدایت شغلی، و ارائه خدمات مرتبط در راستای :خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی ، آتش نشانی ، محیط زیست ، سلامت وبهداشت (عمومی ، روانی ، غذائی، ورزشی، صنعتی) ، انرژی، فنی مهندسی، امداد و نجات، بازرسی ، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، بیمه ومالیات، در بخشهای : عمومی ، خصوصی ، خدماتی ، اداری و صنعتی می باشد.
گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن به پشتوانه کارشناسانی با سه دهه فعالیت مشاوره ای وآموزشی، در نظر دارد نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود به منظور همکاری های آتی در سطح کشور اقدام نماید.
لذا از شما متخصص گرامی وعلاقمند دعوت به عمل می آید در هریک از زمینه های فعالیت گروه تمایل و آمادگی آموزش یا مشاوره دارید ، ضمن ارسال رزومه خود، زمینه وموضوعات مشاوره ، یا مباحث آموزشی را با سرفصلهای مربوطه، بصورت فایلهای مجزا به آدرس ایمیل  info@safe-city-experts.ir  ارسال فرمائید.
امیدکه بتوانیم با همراهی شما در راستای اعتلای فرهنگ HSEE در جامعه شهری و صنعتی گامهای مؤثری برداریم.
قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری می گردد.

علیرضا یاوری
مدیر گروه