گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن که همواره شعار و سرلوحه کلیه امور خود را استعانت از درگاه الهی و تجربه و دانش مؤثر همکاران  قرار داده، مجموعه ای است فعال، پویا و تخصصی، که با بهره گیری از نیروهای کارآزموده با پشتوانه سه دهه فعالیت مشاوره ای وآموزشی، امکانات تخصصی و دارا بودن پروانه صلاحیت های رسمی و قانونی، و با رسالت ایجاد ایمنی و آرامش، سرمایه گذاری اثربخش ، احقاق حق، وکاهش هزینه های ناشی از خسارات برای سرمایه گذاران ،  مدیران و سایر اقشار جامعه درراستای ایجاد شهری ایمن ونیل به توسعه پایدار، از طریق آموزش، مشاوره با ارائه راهکار های کاربردی پیشگیرانه وخدمات فنی مهندسی بر اساس معتبرترین و آخرین استانداردهای جهانی و کشوری و مطابق با قوانین و مقررات ملی ، شکل گرفته است.
گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن که  متعهد به کاربرد و اجرای بالاترین استانداردهای رفتار حرفه ای بوده وخدمات خود را بر اساس صداقت، بی طرفی، عدل و انصاف و پایبندی به اصول اخلاقی قرارداده و تمامی فعالان گروه را به این اصول پایبند نموده، عملکرد مسئولانه و با شرافت مطابق با قانون و اصول اخلاقی به منظور تحکیم وتقویت حیثیت، اعتبارو مفید بودن خدمات مهندسی وصنعتی ، را شعار اخلاقی خود قرار داده است.
هدف گروه، بهره گیری از کارشناسان ایمنی، آتش نشانی ، آب ومحیط زیست ، سلامت وبهداشت (عمومی ، روانی، غذائی، ورزشی، صنعتی) ، انرژی، فنی مهندسی، امداد ، نجات ومدیریت بحران، بازرسی( فنی و کیفی) ، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، وبیمه ، به منظور نشر ” ایمنی ، امنیت ، وآرامش ” منطبق با استاندارد های داخلی و خارجی ، ارتقاء سطح کیفی  ایمنی، امنیت، سلامت ،بهداشت ومحیط زیست، و دانش فنی مجموعه های شهری و صنعتی  از طریق افزایش سطح توانایی، دانش ، مهارت و شایستگی های شغلی برای ارائه خدمات مطلوبتر،  روزآمد سازی ، توانمند سازی و توسعه دانش ، بینش ، مهارت ، نگرش معنوی ، بصیرتی کلیه اقشار ،سازمانها و ارگانهای تولیدی و خدماتی جامعه با استفاده از دانش فنی و تجربه کارشناسان گروه، برند شدن و توسعه دامنه فعالیت گروه در کل کشور در زمینه فعالیتهای تعریف شده و آگاه سازی در خصوص خدمات مشاوره و کارشناسی و برآورده کردن نیازهای آموزشی، و تولید دانش در گروه از طریق ارائه مقالات، کتب وسایر فعالیتهای دانشی می باشد تا با استفاده از دانش آکادمیک و تجربیات شهری ، صنعتی و فنی در راستای نیازهای آموزشی و مشاوره ای جامعه شهری و صنعتی گام بردارد.
آشنایی با حوادث مختلف، آسیب ها وخسارات وارده به صاحبان و شاغلان صنایع و شهروندان که گاه باعث فنای سرمایه مالی و جانی، در کسری از زمان میگردد و بر اثر عواملی چون بی توجهی به ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و ….،و نواقص و کم کاری های ناشی از عدم آگاهی … به وجود می آید ، احساس تکلیفی سنگین در این گروه ایجاد کرده است و نیاز به ایمنی و سلامتی، آرامش و آسایش شهروندان و صنعتگران، سبب گردیده گروه مشاوران وکارشناسان شهر ایمن  به ایجاد بستر ارتباطی مناسب جهت نیل به این مهم بپردازد.
فعالیت گروه در زمینه آموزش ، مشاوره ، طراحی ، اجرا، نظارت ، هدایت شغلی، و ارائه خدمات مرتبط در راستای : مهندسی و مدیریت ایمنی ، آتش نشانی ، محیط زیست ، سلامت وبهداشت (عمومی ، روانی ، غذائی، ورزشی، صنعتی) ، انرژی، فنی مهندسی، امداد و نجات، بازرسی ، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، و بیمه وحقوق، در بخشهای : عمومی ، خصوصی ، خدماتی ، اداری و صنعتی می باشد.
امیدکه بتوانیم با همراهی شما در راستای اعتلای فرهنگ HSEE در جامعه شهری و صنعتی و نیل به توسعه پایدارگامهای مؤثری برداریم.
                                                                                                                                               

             علیرضا یاوری                                                                                                                                       مژگان کامیاب

              مدیر گروه                                                                                                                                       مدیرآموزش گروه