روابط کار

۰۸۴۲۵۰۹۵_xl
۲۹۴-مورد-سازش-و-حفظ-اشتغال-با-فعالیت-واحد-مشاوره-روابط-کار-در-شهرستان-بجنورد
previous arrow
next arrow

دپارتمان روابط کار:

• مشاوره تنظیم قراردادهای استخدامی
• رسیدگی به اختلاف فیمابین کارگر وکارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار
• رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور ایمنی و حفاظت کارگاهها

ایمنی وسلامت شغلی کادر درمانی

ارگونومی  ارگونومی ، علم تطابق انسان و محیط کار و ماشین دستگاھھا و تجھیزات می باشد و ھدف آن، افزایش و بھبود ایمنی بھداشت و سلامتی و راحتی وکارایی انسان…