روابط کار

۰۸۴۲۵۰۹۵_xl
۲۹۴-مورد-سازش-و-حفظ-اشتغال-با-فعالیت-واحد-مشاوره-روابط-کار-در-شهرستان-بجنورد
previous arrow
next arrow

دپارتمان روابط کار:

• مشاوره تنظیم قراردادهای استخدامی
• رسیدگی به اختلاف فیمابین کارگر وکارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار
• رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور ایمنی و حفاظت کارگاهها