سیستم های حفاظتی امنیتی

download (4)

دپارتمان سیستمهای حفاظتی امنیتی : 

•    مشاوره و آموزش در زمینه سیستمهای حفاظتی ( دوربین مداربسته – آیفون تصویری – درب اتوماتیک -سیستمهای کنترل تردد)
•    مشاوره و اجرای ساختمان هوشمند