فنی مهندسی

دپارتمان فنی ، مهندسی

• مشاوره و اجرای مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارش های طرح توجیهی جهت امور توسعه ای واحدهای صنعتی.
• مشاوره ،طراحی،ساخت و تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی.
• مشاوره ،آموزش ،تهیه دستورالعمل ها وهمکاری جهت مراحل پیش راه اندازی،راه اندازی اولیه،بهره برداری و بهینه سازی فرایندها و فعالیت های عملیاتی در واحدهای صنعتی.
• مشاوره ،آموزش، تهیه دستورالعمل ها و همکاری جهت تامین و تعمیرات مکانیکال و بهینه سازی تجهیزات صنعتی نظیر پمپ،کمپرسور،بویلر و ..عملیاتی در واحدهای صنعتی.
• طراحی،بهینه سازی و مهندسی مجدد تجهیزات و ماشین الات درراستای انطباق بیشتر با تکنولوژی روز و ایمنی زیادتر
• مهندسی مجدد ارزشهای فردی و سازمانی به منظور بهره وری بیشتر فرد و سازمان
• مشاوره ،آموزش، تهیه دستورالعمل ها و همکاری جهت تامین و بهینه سازی مرتبط با برق و ابزاردقیق تجهیزات صنعتی در واحدهای صنعتی

مستقر کردن یا برپا کردن نردبان

مستقر کردن یا برپا کردن نردبان تعداد افراد : سه نفر شروع : شماره ١ دستور شروع کار جهت لغزاندن و پایین آوردن نردبان را می دهد . افراد از…

توانایی عملیات با نردبان دستی

توانایی عملیات با نردبان دستی عملیات با نردبان در شرایط مختلف ( دسترسی، پل، حمایت): از نردبان در حوادث مختف نیز می توان استفاده ک رد. بطور کلی اگر مقدار…

توانایی عملیات با نردبان دستی

توانایی عملیات با نردبان دستی حمل انواع نردبان دستی به محل حریق و حادثه حمل نردبان ها بر روی خودروهای آتش نشانی با توجه به نیازهای سازمان و نوع وسیله…

روشهای حمل مصدوم با استفاده از نردبان

روشهای حمل مصدوم با استفاده از نردبان : در شرایطی آتش نشانان مجبورند که مصدوم یا مصدومین را به روش حمل روی دوش حمل کرده و از نردبان پایین آورند…

روشهای حمل و نقل نردبان

حمل چسبیده به مفصل ران در این روش نردبان از طرف راست بدن با مفصل ران مماس می گردد . برای انجام این مرحله، با توجه به نحوه قرار گرفتن…

روشهای حمل و نقل نردبان

روشهای حمل و نقل نردبان حمل نردبان روشهای مختلفی دارد مانند حمل دو نفره، حمل سه نفره، حمل چهار نفره و غیره، که بستگی به موقعیت زمان و مکان و…