مهندسی انرژی

۰
Wind Turbines with distant mountains
istock_Image_SolarPV_Storage_1600x600
Kopfbild_Bildwelt_Energy
previous arrow
next arrow

دپارتمان مهندسی انرژی:

•     ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
•    تشریح مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
•    اصول وطراحی خانه های کم انرژی
•    ممیزی انرژی ساختمان
•    برگزاری دوره های آموزشی مرتبط
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی