مهندسی سلامت و بهداشت

occupational-health-and-safety
mental-health-negligence-header
previous arrow
next arrow

دپارتمان مهندسی و مدیریت سلامت وبهداشت:

        بخش سلامت وبهداشت حرفه ای

        بخش سلامت وبهداشت عمومی

        بخش سلامت وبهداشت روانی

        بخش سلامت وبهداشت غذائی

        بخش سلامت وبهداشت ورزشی

•    طراحی تهویه صنعتی
•    بررسی شرایط ارگونومی محیط کار
•    نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و ارائه طریق به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار
•     ارائه روشهای فنی واجرایی درجهت پایش و کنترل فعالیتها وعوامل زیان آور موجوددر محیط کار.
•    تجزیه وتحلیل بیماریهای ناشی از کار و ارائه راهکارهای بهینه سازی محیط با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO45001 و HSE-MS
•    خدمات روانشناسی صنعتی
•    بررسی سلامت روان کارکنان در محیط کار
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی انگیزش ، تعهد شغلی و وجدان کاری ، و راههای افزایش آنها
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی فرسودگی شغلی و راههای کاهش آن
•    ارزیابی عملکرد سازمانی
•    شناسائی وندالیسم ( خرابکاری و تخریب ) ماشین آلات ،وروابط انسانی در سازمان ، و راه های کاهش و بهبود آن
•    توانمند سازی کارکنان در حوزه صنعت در زمینه های زیر
•    اصول پیشگیری از استرس و اضطراب درکار برای جلوگیری از حادثه
•    آموزش رفع سریع مشکلات مختلفی مانند ترس و استرس در حین کاری
•    آموزش مهارت های کاربردی ارتباطی در زمینه کار برای بهتر شدن روحیه کاری
•    آموزش تقویت قوای تمرکزی برای کارایی بهتر در کار و جلوگیری از حادثه
•    اصول هدف سازی شغلی جهت پیشبرد اهداف شغلی و روحیه کاری بهتر
•    شخصیت شناسی شغلی جهت تعیین جایگاه شغلی برای تاثیر گذاری بهتر در شغل و جلوگیری از افسردگی شغلی
•    توانمند سازی آتش نشانان
•    اصول پیشگیری از استرس و اضطراب در قبل از عملیات
•    آموزش رفع ترس و استرس در حین عملیات برای تاثیر گذاری بیشتر
•    آموزش فنون تجسم خلاق و تقویت بخشی ذهنی برای کارایی بهتر و جلوگیری از حادثه
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه ایجاد سازگاری شغلی
•      مشاوره با شرکتها بمنظور انتخاب نیروی کار مناسب و طراحی وبرگزاری آزمون استخدامی
•    آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی مباحث مرتبط با بهداشت عمومی ، روانی و صنعتی بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها و کارخانجات ، سازمانها و ادارات ،
•    آموزش و تجهیز نیروی انسانی در سطوح مختلف
•    برگزاری دوره های آموزشی بهداشت روان کارکنان
•    آموزش مقابله با استرس در محیط کار
•    دوره هاى آموزشى مدیران سازمانها ، با متد ” آیش ”
•    آشنائی علمی و اصولی مدیران با روشهای حل مسئله و تصمیم گیری
•    برگزاری دوره های آموزشی افزایش انگیزش و دلبستگی سازمانی
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی

موتورخانه و ترمز آسانسور

اطاقک موتورخانه آسانسور این اطاقک بر روی چاهک آسانسور ساخته شـده کـه در آن الکتـروموتـور، چـرخ گـاوارنر، تابلوی فرمان و جعبه فیوز برق آسانسور قرار داده شده است. الکتروموتور :…

انواع دربها و سیم بکسل آسانسور

انواع دربهای آسانسور این دربها به صورتهای مختلف میباشند : الف) دو لنگهای کنار باز شو که هر دو لنگه از یک طرف باز میشوند (تلسکوپی). ب) دو لنگه مرکز…

قسمتهای اصلی آسانسور 

قسمتهای اصلی آسانسور  آسانسور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: ۱.چاهک  ۲.کابین ۳.موتورخانه چاهک چاهک، فضایی دور بسته و عمود است که معمولاً تا ۱/۵ متر از سطح پـایینتـرین…

تاریخچه آسانسور

تاریخچه آسانسور آسانسور، مجموعه تجهیزاتی است که بـا توجـه بـه رونـد تکامـل تکنولـوژی و فـنآوری در راستای رفاه زندگی بشر به وجود آمده است و در مقابل رفاهی که عرضـه…

نحوه عملیات در حادثه چاه

نحوه عملیات در حادثه چاه باید به خاطر داشت که هیچگاه نباید بدون بررسی اولیه به محل ریزش چاه نزدیک شد، بلکه باید تمامی حلقه چاه را از جهات مختلف،…

حوادث چاه

فرو ریختن چاههای فاضلاب فرو ریختن چاههای فاضلاب بـه دو بخـش عمـده قابـل رؤیـت و غیـر قابـل رؤیـت تقسـیم میشوند : در قابل رؤیت، انسان حفره باز شده را میبیند،…