مهندسی ومدیریت ایمنی

images
Inside-Fire-Station-w-Trucks
previous arrow
next arrow

خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی : 

•    ارائه طرحهای ایمنی بنیادی و اصلاحی جهت بهبود شرایط کار
•    طراحی کنترل تلفات و خسارات
•    برنامه ریزی تقلیل هزینه های نگهداری و حفاظتی
•    طراحی و تدوین عملیات بحران وواکنش در شرایط اضطراری با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO45001
•    طراحی ایمن انبار با هدف استقرار وپایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO45001
•    اجرای سیستم آنالیز ایمنی کار (JSA)
•    تشخیص و ارزیابی تهدیدات وخطرات بالقوه در ساختمانها و صنایع
•    طراحی و اجرای سیستمهای ایمنی
•    برنامه ریزی و مدیریت در جهت کاهش تهدیدات و خطرات
•    بررسی و تجزیه وتحلیل علل حوادث ، آتش سوزی ، وانفجار
•    تهیه MSDS مواد شیمیائی با هدف استقرار  سیستمهای مدیریتی  ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    تهیه دستورالعمل وفرمت مجوزهای انجام کار
•    ارزیابی و انتخاب وسایل حفاظت انفرادی مناسب
•    انجام مطالعات شناسائی خطرات محیط کار
•    نظارت براستقرار و استمرار سیستمهای ایمنی اجرا شده ساختمانی و صنعتی
•    مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای ایمنی با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001 ، ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی  مباحث مرتبط با ایمنی بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها و کارخانجات ، سازمانها و ادارات ،
•    آموزش و تجهیز نیروی انسانی در سطوح مختلف
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی

توصیه های ایمنی برای خادمین و خدمه اماکن مذهبی و مسئولین برگزاری مراسم عزاداری

توصیه های ایمنی برای خادمین و خدمه اماکن مذهبی و مسئولین برگزاری مراسم عزاداری ۱- فراگیری آموزش های لازم ایمنی - آتش نشانی و آشنایی با نحوه استفاده از خاموش…

پرمیت یا مجوز کار چیست؟

پرمیت یا مجوز کار چیست؟ انجام بعضی از فعالیت های غیر استاندارد و خطرآفرین نیازمند کسب مجوز از مدیریت ایمنی است . سیستم مجوز کار یک مجموعه رسمی مکتوب ،…

عوامل و شرایط نا ایمن

                   عوامل و شرایط نا ایمن  طبق مطالعات هنریج در سال ۱۹۶۰ اعلام شده ۸۸ درصد از حوادث که دارای اثرات نامطلوب…

ایمنی کودکان در دوچرخه سواری

در تمام مراحل دوچرخه سواری کودک، از نزدیک مراقب او باشید. در زمان دوچرخه سواری و یا اسکیت بازی، کودک را ملزم به