دپارتمان سیستمهای حفاظتی امنیتی : 
•    مشاوره و آموزش در زمینه سیستمهای حفاظتی ( دوربین مداربسته – آیفون تصویری – درب اتوماتیک -سیستمهای کنترل تردد)
•    مشاوره و اجرای ساختمان هوشمند