مشاوره

مشاوره چیست؟

مشاوره فرآیندی که بر اساس درخواست متقاضی و با ارائه راهکار و  در صورت لزوم بازدید میدانی از محل ارائه میگردد.
انجام خدمات مشاوره ای پیرامون موضوع فعالیت گروه به منظور بهینه سازی شرایط کاری و کاهش یا حذف شرایط ناایمن و ایجاد محیطی سالم برای کار و زندگی
اهداف حاصل از مشاوره:
افزایش اثربخشی ،بهره وری و کارایی و کاهش اعمال ناایمن درکلیه فعالیتهای تولیدی و خدماتی از طریقبرگزاری دوره های آموزشیبه منظور توسعه بینش ، دانش و مهارت های آنان.

 

خدمات مشاوره :

•   مشاوره و ارائه طرح های ایمنی آتش نشانی بر اساس مقررات ملی ساختمان به شهرداری ها و مهندسین طراح و ناظر ساختمان
•   مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای ایمنی با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001 ، ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای اعلام حریق
•    مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک
•    مشاوره، طراحی و اجرای رایزر آب آتش نشانی ( تر وخشک)
•    مشاوره، طراحی و اجرای تابلوهای هشدار دهنده
•    مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای حفاظت از حریق با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001 ، ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    مشاوره ، طراحی ، تولید و راه اندازی زباله سوزهای صنعتی و شهر
•    مشاوره و انجام عملیات امحاء پسماند های ویژه و ‏صنعتی
•    مشاوره حقوقی در امور مرتبط با محیط زیست•
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی انگیزش ، تعهد شغلی و وجدان کاری ، و راههای افزایش آنها
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی فرسودگی شغلی و راههای کاهش آن
•    مشاوره با شرکتها بمنظور انتخاب نیروی کار مناسب و طراحی وبرگزاری آزمون استخدامی
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
•    مشاوره و اجرای مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارش های طرح توجیهی جهت امور توسعه ای واحدهای صنعتی.
•    مشاوره ،طراحی،ساخت و تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای  صنعتی.
•    مشاوره ،آموزش ،تهیه دسترالعمل ها وهمکاری جهت مراحل پیش راه اندازی،راه اندازی اولیه،بهره برداری و بهینه سازی فرایندها و فعالیت های عملیاتی در واحدهای صنعتی.
•    تدوین سناریو مانورهای امداد و نجات
•    مشاوره و آموزش در زمینه سیستمهای حفاظتی ( دوربین مداربسته – آیفون تصویری – درب اتوماتیک -سیستمهای کنترل تردد)
•    مشاوره و اجرای ساختمان هوشمند
•    مشاوره تنظیم قراردادهای استخدامی
•    مشاوره کامل انواع بیمه نامه قبل از صدور و درحین صدور بیمه نامه و پس از بروز خسارت
•    مشاوره کامل انواع بیمه نامه از جهت حل اختلافات با شرکت بیمه و اخذ مبلغ خسارت صحیح