صفحه اصلی انجمن ها انفجار همراه با حریق در منزل مسکونی پاسخ به : انفجار همراه با حریق در منزل مسکونی

#3392
کامیاب
سرپرست کل

آقای کشت ورز :
با سلام
انفجارات ناشی از گاز همیشه بستگی به LEL و UEL دارد.
با توجه به اینکه شیر سیلندر گاز مایع باز بوده به نظر میرسددر آن فضای بسته که باعث تخریب ساختمان گردیده به حدپایین وبالای انفجاررسیده وبا وجود روشن بودن بخاری انفجار وسپس آتش سوزی را به دنبال داشته است.