نمایش یک نتیجه

الکتریسته و رفتار آن

بدون امتیاز 0 رای
بی شک برق تاثیر به سزایی در راحتی و آسایش انسان داشته و به کمک آن انسان به امکانات و وسایل زیادی دست یافته است. با استفاده از برق چرخ کلیه صنایع به حرکت درآمده و درصد زیادی از امکانات در دسترس بشر به واسطه وجود انرژی برق تولید شده است. اما استفاده ناصحیح و غیر ایمن از برق می تواند حوادث ناگواری ایجاد نماید.
رایگان!