بیوگرافی علیرضا یاوری

کارشناس رسمی دادگستری(کشوری)  رشته آتش سوزی و آتش نشانی(گروه ایمنی وحوادث)   از سال ۷۷

سردبیر ماهنامه بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی(HSEE)

مشاور ایمنی و آتش نشانی شهرداری نطنز

مشاورآموزش ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

کارشناس مشاوره ، بازرسی وآموزش امور ایمنی وآتش نشانی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

مدرس آموزش ایمنی و بهداشت سازمان فنی حرفه ای استان اصفهان

مدیر مهندسی ایمنیشرکت ادیب ایمن فرایند کیش (شعبه ایران ADEPP Academy انگلستان)

 

سایر فعالیتهای فعلی:

o    عضوکمیسیون فنی تدوین استانداردملی نصب سامانه های لوله کشی آب آتشنشانی وسامانه شیلنگی براساس NFPA14
o    دارای صلاحیت بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات امور ایمنی و آتش نشانی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری
o    دارای گواهینامه تأیید صلاحیت عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل ،از سوی معاونت روابط کار وزارت کار
o    سرممیز سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸  از سال ۹۲   با گواهینامه مؤسسه QMS  استرالیا
o    سرممیز سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰  از سال ۸۴    با گواهینامه مؤسسه BSI انگلستان ،
o    سرممیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001  ازسال ۸۹    با گواهینامه مؤسسه QMS استرالیا
o    ممیز سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱  ازسال ۸۴    با گواهینامه مؤسسه BSI انگلستان
o    مدرس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان
o    مدرس شرکت تدبیر صنعت
o    کارشناس علت یابی و بازدیداولیه بیمه های آتش سوزی بیمه سامان
o    کارشناس بازدیداولیه وارزیابی ریسک بیمه های آتش سوزی بیمه رازی

مشاغل قبلی:  
۱ – معاون بازنشسته آموزش ، پیشگیری وحفاظت از حریق  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
۲- نماینده مدیریت در سیستمهای HSEسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
۳- عضو کمیته فنیسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
۴- مشاور ایمنی وآتش نشانیاداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
۵- مشاور ایمنی وآتش نشانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان
۶- دبیر مدیریت بحران و ایمنی
۷- مسئول بخش ایمنی و مدیریت بحران سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
۸- رئیس کنترل کیفیت  از سال۸۷ مجتمع صنعتی سپاهان باتری
۹ – کارشناس ارزیابی سیستمهای مدیریت جامع IMS   از سال ۸۵
۱۰- کارشناس بازرسی فنی از سال ۸۶ شرکت پلی اکریل ایران
۱۱-  مدیر ایمنی فنی و آتش نشانی از سال ۷۲ الی ۷۷
۱۲-رئیس آزمایشگاه از سال ۷۲ الی ۸۰
۱۳- مدیر امور کیفیت ( کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت ، آزمایشگاه ) از سال ۸۰  الی ۸۵ پالایشگاه قطران زغالسنگ
۱۴-نماینده مدیریت درنظام مدیریت کیفیت ISO9001و مدیریت زیست محیطی ISO14001از سال ۸۱ الی ۸۵ پالایشگاه قطران زغالسنگ
۱۵-نماینده مدیریت در نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از سال ۸۵ پالایشگاه قطران زغالسنگ
۱۶-معاون آموزش و پیشگیری از سال ۶۸ الی ۷۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

سایر فعالیتهای قبلی:

    تألیف کتاب” الکتریسیته و خطرات ناشی از آن ”  منتشره از سوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان
    ترجمه وتألیف کتاب آماده انتشار”روشهای شناسائی،نگهداری،ایمنی،ومدیریت ضایعات مواد شیمیائی خطرناک”
    ترجمه و تألیف کتاب آموزشی کودکانه ومنظوم آماده انتشار “آمادگی کودکان در آتش سوزی”
    تدریس ۲واحدی مبانی حریق و الکتریسیته در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمراصفهان
    تدریس ۱واحدی ایمنی وبهداشت حرفه ای در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمراصفهان
    تدریس ۱واحدی مواد خطرناک  در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمراصفهان
    تدریس ۲واحدی آسیب شناسی حوادث در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمراصفهان
    تدریس ۲واحدی بلایای طبیعی در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمراصفهان
    تدریس ۲واحدی اصول پیشگیری از حریق و حادثه در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمراصفهان
    تدریس دوره محافظت ساختمانها دربرابر حریق جهت دستگاههای اجرائی استان به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
    تدریس ایمنی عمومی جهت مسئولین فنی مراکز بهزیستی در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی اصفهان
    تدریس ایمنی در آزمایشگاه جهت دانشجویان شیمی مقاطع کارشناسی ارشدودکترای دانشگاه اصفهان
    تدریس ایمنی در آزمایشگاه جهت دانشجویان زیست شناسی مقاطع کارشناسی ارشدودکترای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
    تدریس ایمنی در آزمایشگاه جهت کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان
    تدریس ایمنی در آزمایشگاه جهت کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه های شرکتهای زیرمجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
    تدریس مهندسی حریق درصنعت ساختمان جهت مهندسین عمران ومعماری سازمان نظام مهندسی ونوسازی مدارس
    تدریس دوره آشنائی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 جهت مدیران ومسئولین سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان
    تدریس بررسی علت حریق جهت کارشناسان رسمی دادگستری درکانون اصفهان
    تدریس بررسی علت حریق جهت مسئولین پلیس آگاهی اصفهان وشهرستانهای استان اصفهان (چند دوره)
    تدریس اصول ۵S  جهت مدیران ومسئولین سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان
    تدریس روشهای شناسائی،نگهداری،ایمنی مواد شیمیائی در دوره های تخصصی سازمان آتش نشانی اصفهان
    تدریس آشنائی با انفجارات در دوره های تخصصی سازمان آتش نشانی اصفهان
    تدریس اصول ارگونومی در محیط کار  در شرکت رز پلیمر
    تدریس آمادگی در شرایط اضطراری در شرکت سالم پودران سپاهان
    تدریس آمادگی در شرایط اضطراری در شرکت روانکاران سپاهان
    تدریس آمادگی در شرایط اضطراری در شرکت صنایع سرد سبوحی
    تدریس ایمنی در صنعت ساختمان جهت مسئولین دفاتر فنی شهرستانها، استانداری اصفهان ، سال ۹۱
    تدریس ایمنی در صنعت ساختمان جهت مدیران و کارشناسان شهرسازی شهرداری اصفهان ، سال ۹۰
    تدریس ایمنی لیفتراک در مجتمع صنعتی سپاهان باتری
    تدریس مدیریت ریسک در شرکت رز پلیمر
    تدریس ایمنی الکتریسیته جهت دبیران طرح کاد استان اصفهان
    تدریس ۲ واحدی درس تکنولوژی حریق در مرکز مدیریت دولتی جهت دانشجویان دوره کاردانی آتش نشانی
    تدوین کتابچه “آتش و آتش سوزی”     جهت آموزش پرسنل پالایشگاه قطران زغالسنگ
    تألیف جزوه “خطرات مواد شیمیائی”    جهت پرسنل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان
    انتشار اولین مجله سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان  به نام  ” آوا ”
    تأسیس واحد بازرسی فنی در سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان سال ۹۱
    تأسیس واحد HSEQ در سازمان  آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان سال ۹۱
    تأسیس کتابخانه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان سال ۷۰
    تهیه فاز مطالعاتی الگوریتم نرم افزار تحلیل کمی عوامل بروز حادثه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
    ایجاد گروه”مهندسین ایمنی فرایندهای شیمیائی(CPSE)” در سایت LinkedIn از سال ۹۰ با قریب ۵۳۰۰ عضومتخصص از سراسر جهان
    تهیه فاز مطالعاتی پهنه بندی خطر آتش سوزی شهر اصفهان در سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان
    سخنرانی با موضوع “مهندسی حریق در صنعت ساختمان” درهمایش ایمنی ساختمانها،بندرعباس ،مهر۹۴
    سخنرانی با موضوع “مهندسی حریق در صنعت ساختمان” درهمایش ایمنی در صنعت ساختمان وشریانهای شهری دانشگاه اصفهان، پژوهشکده شاخص پژوه ،پاییز۹۴
    ارائه مقاله ” نقش ایمنی ومدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست محیطی”،و انتخاب مقاله جهت ارائه در دومین همایش ملی ایمنی و آتش نشانی ، تهران، پژوهشگاه صنعت نفت ،زمستان ۹۵
    ارائه مقاله “ضرورت نگاهی ارگونومیک درفعالیتهای سازمانهای آتش نشانی”،و انتخاب مقاله جهت ارائه در اولین سمینار ملی ارگونومی ، دانشگاه همدان ،پائیز ۹۳
    ارائه ودرج مقاله”انتخاب تجهیزات الکتریکی جهت فضاهای دارای گازهای قابل اشتعال” در ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال ۹۳
    ارائه مقاله “بحران در بحران”،و انتخاب مقاله جهت ارائه در کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE  درشریانهای حیاتی، صنایع ومدیریت شهری  زمستان ۹۲
    ارائه مقاله “کربن منوکساید ،قاتلی خاموش و پنهان” در همایش مشترک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان و شرکت بوتان   پائیز ۸۸
    برگزاری همایش”مرگ خاموش” در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با همکاری شرکت بوتان   سال ۸۸ ، و سخنرانی در خصوص خطرات کربن منوکساید
    ارائه ودرج مقاله”منواکسید کربن، گرمای همنشینی با مرگ” در مجله نگاره(تخصصی ایمنی،مدیریت بحران وپدافند غیرعامل)  سال ۸۷
    ارائه ودرج مقاله”اجرای شبکه گازرسانی با لوله واتصالات پلی اتیلن(عملیات Hot Tap)” در ماهنامه نما (ارگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  سال ۸۷
    ارائه ودرج مقاله”انتخاب تجهیزات الکتریکی جهت فضاهای دارای گازهای قابل اشتعال” در نشریه پیام پلی اکریل       سال ۸۶
    ارائه مقاله “نقش سیستم مدیریت HSE در آتش سوزیهای پس از زلزله”،و انتخاب مقاله جهت ارائه در دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE  زمستان ۸۶
    ارائه مقاله “کربن منوکساید،فرهنگ جامعه ، ونقش مهندسی ایمنی”، انتخاب ، وشرکت در اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE  زمستان ۸۴
    ارائه و درج مقاله “خاموش کردن آتش با آتش ” در مجله صنعت و ایمنی  سال ۷۲
    ارائه مقاله”آتش سوزی های ناشی از زلزله”، انتخاب ، وشرکت در هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله سال۷۲
    ارائه مقاله “خطرات الکتریسیته ،وفرهنگ ایمنی ” ، انتخاب ، و شرکت در اولین کنفرانس سراسری صنعت برق  سال ۷۱
    عضویت در کمیته عالی مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۹۴
    همکاری با شرکت بیمه سامان در زمینه ارزیابی ریسک حریق   از سال ۹۳
    همکاری با شرکت بیمه رازی در زمینه ارزیابی ریسک حریق   از سال ۹۶
    همکاری با شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه کارشناسی علت حریق   از سال ۹۰
    همکاری با شرکت سهامی بیمه البرز در زمینه کارشناسی علت حریق   از سال ۸۹
    همکاری با شرکت سهامی بیمه دانا در زمینه کارشناسی علت حریق   از سال ۸۷
    عضویت در شورای آموزشی  در پالایشگاه قطران  از سال ۸۱ الی ۸۵ ،
    عضویت در کمیته حوادث  در پالایشگاه قطران از سال ۷۲ الی ۸۵ ،
    عضویت در شورای تحقیقات در پالایشگاه قطران از سال ۷۹ الی ۸۳ ،
    عضویت در تیم طرحهای توسعه  در پالایشگاه قطران از سال ۷۹ الی ۸۳
    عضویت در کمیته حفاظت فنی  در پالایشگاه قطران از سال ۷۲ الی ۷۹ ،
    عضویت در ستاد پیشگیری از حوادث و معلولیتهای اجتماعی ( سازمان بهزیستی اصفهان) از سال ۷۰ الی ۷۲
    شرکت در مصاحبه های متعدد صدا و سیمای مرکز اصفهان در خصوص موضوعات ایمنی و آتش نشانی ، بویژه مبحث گاز گرفتگی
    مشارکت و ارائه مباحث کارشناسی فیلم آموزشی ” مرگ خاموش”  کار مشترک سازمان آتش نشانی اصفهان وکمیته فرهنگ شهروندی   سال ۹۲
    اجرای پروژه شناسائی وارزیابی ریسک در شرکت رز پلیمر